Log in
Username
Password
  

20.jpg

Livsmedel

APH Logistics AB:s fraktterminal vid Arlanda är konstruerad efter våra kunders behov att hantera livsmedel på ett säkert sätt och samtidigt för att uppfylla de krav som myndigheter i Sverige och EU har på en verksamhet som  har tillstånd att hantera livsmedel.  Det gäller såväl krav på temperatur med kyl- och frysutrymmen som  hygieniska regler för hur livsmedel  skall hanteras.  När det gäller känsligt gods eller ”perishables”  som är benämningen på denna typ av varor är det extra viktigt att våra kunder och även våra kunders kunder känner säkerhet och förtroende för det sätt som godset hanteras på.

Det finns stränga krav på terminalens logistikflöden och hantering för att garantera kvalitet och säkerhet i processen och därmed på de livsmedel  som hanteras i terminalen och levereras till våra kunder.

I terminalens lokaler utförs gränskontroll av animaliska och vegetabiliska livsmedel.

Levande djur och djurprodukter

För djur som kommer från länder utanför EU, s.k. tredje land, finns särskilda regler gällande kontroller för att säkra att djuren är friska och inte riskerar att smitta djur eller människor i Sverige och EU.  Det finns ett omfattande regelverk med bestämmelser för införsel av djur till Sverige som även varierar beroende på vilket land djuret kommer ifrån. Det är därför viktigt att man som importör noggrant tar reda på vad som gäller för införsel av djur från det specifika landet. Se vidare kontakt - länkar.

De djur från tredje land som skall kontrolleras kommer till Border Inspection Post (BIP), i APH Logistics terminal för kontroll av veterinär. Där kontrolleras djuret för att försäkra att alla krav för införsel är uppfyllda.

Införselkontroll på Arlanda utförs på hundar, katter, fåglar, reptiler och övriga djur med ursprung utanför EU.

Övriga tjänster

Förutom traditionell logistikhantering av import- och exportgods utför vi även andra tjänster som säkerhetskontroll av gods, märkning av gods och RFC, byggnation av flygpaletter och containers, lagring av gods i kylterminal, vikt- och volymkontroll, reicing och lastning och lossning av truck.

Kontakta oss för mer information