Log in
Username
Password
  

18.jpg

Import av livsmedel från tredje-land (Ej EU)

Vid import av livsmedel och livsmedelsprodukter ska dessa kontrolleras av veterinär från antingen Livsmedelsverket eller Jordbruksverket. Veterinärernas lokaler är utrustade med kontor samt inspektionsrum och laboratorier för olika produkter. terminalen har separata kylar och frysar för olika livsmedelsprodukter, vilket är ett krav från berörda myndigheter.

Växtskyddet som är en del av Statens Jordbruksverk utför gränskontroll av grönsaker och blommor från tredje land dvs utanför EU.

När kontrollen är klar och varorna är förtullade sköter vi utlämning direkt till kunden. Alla sändningar som kommer till våra lokaler måste föranmälas till Livsmedelsverket respektive Jordbruksverket. Se telefonnummer till respektive verk under kontakter.

Tillsynsmyndigheter för verksamheten är Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Sigtunas kommuns Mijlö och Hälsokontor och FVO (Food and Veterinary Office, EU).

Observera att föranmälan skall göras 24 timmar före införsel i landet !

Import av levande djur från tredje land (Ej EU)

 

Lokalerna är utrustade med mottagningsrum för djur med olika avdelningar för respektive djurslag ( hundar, katter, reptiler, fiskar, fåglar)

När djuret anländer till  BIP:en (Border Inspection Post) omhändertags det och kontrolleras av veterinär.

Efter klartecken från veterinär och tullklarering utlämnas djuret till ägaren.

Observera att föranmälan skall göras 24 timmar före införsel i landet !

 

Import av djurbiprodukter från tredje-land (Ej EU)

I lokalerna finns ett separat mottagningsrum för djurbiprodukter exempelvis jakttrofeer och djurfoder.

Efter kontroll och klartecken från veterinär kan godset lämnas ut till kunden.

Observera att föranmälan skall göras 24 timmar före införsel i landet !